Repatriering

Van de eerste generatie moslims die in eerste instantie voor een tijdelijk verblijf naar Nederland kwamen laten de Marokkanen en de Turken zich nog steeds in het land van herkomst begraven. De belangrijkste redenen hiervan zijn van sociale, religieuze en financiele aard. Men vindt het belangrijk dat de graven worden bezocht waarbij voor het zielenheil van de overledenen wordt gebeden, de koran wordt gereciteerd en uit naam van de overledenen geld en voedsel aan de armen wordt uitgedeeld. Tevens vindt men repatriering en begraven in het land van herkomst minder kostbaar dan een begrafenis en het kopen van een eigen graf in Nederland. De kosten van een graf in een dorp in Turkije of Marokko zijn vele malen lager dan de kosten van een eigen graf in Nederland of Belgie. Veel moslims zijn daarom verzekerd voor een begrafenis in het land van herkomst, waarbij niet alleen de financiele kant van de repatriëring is gedekt, maar de familie ook ondersteuning krijgt bij het regelen daarvan. Marokkaanse banken verstrekken automatisch deze verzekering bij de opening van een rekening. Voor een relatief klein bedrag per maand is het gehele gezin,ongeacht het aantal kinderen, voor de uitvaart verzekerd. Turkse moskeeen die aangesloten zijn bij Diyanet, bieden interne begrafenisverzekeringen. Voor jaarlijks een klein bedrag is de hele familie verzekerd van repatriëring bij overlijden. Deze fondsen worden door de organisaties zelf beheerd. De tunesiers zijn middels hun ambassade overal ter wereld verzekerd van een kosteloze repatriëring.Telefonisch contact met de Tunesische ambassade is toereikend om deze procedure in gang te zetten.