Missie en visie

Missie

De missie van Halal Plus is instanties en bedrijven die de Halal markt willen betreden op betrouwbare en degelijke wijze adviseren, informeren en begeleiden. Halal Plus fungeert daarbij met name als intermediair. Daarnaast vertaalt Halal Plus economische kansen in de Halal markt. Deze informatie wordt met de Nederlandse, Belgische markt gedeeld in de vorm van seminars, bijeenkomsten of handelsmissies.

 

Visie
Halal Plus levert op vraag gerichte betrouwbare contacten voor Nederlandse, Belgische ondernemers die de Halal markt willen betreden. Daarnaast voorziet zij haar klanten van de benodigde basisinformatie zodat zij succesvol kunnen starten met de gewenste activiteit. Halal Plus begeleidt ondernemers en helpt ze de gewenste antwoorden te vinden via haar netwerk.

Daarnaast vertaalt Halal Plus vragen en mogelijkheden in de halal sector en in alle zijn segmenten naar kansen voor de Nederlandse en Belgische markt. Deze marktkennis wordt vertaald in een collectieve of individuele activiteit met of naar de betrokken marktpartijen. Dit gebeurt in de vorm van een bijeenkomst, een bezoek of een handelsmissie. Halal Plus streeft ernaar om voornamelijk sectorale activiteiten te ontplooien om ondernemers gericht te voorzien van de specifieke informatie en / of contacten.

Wij geloven dat die manier van werken de kwaliteit van de activiteit ten goede komt