Advies & Consult

Organisatievraagstukken vereisen in de visie van Halal Plus een gecombineerde aanpak van advies (het strategische denkwerk) en managementondersteuning (het edele handwerk). Een zorgvuldige afstemming van deze twee vaardigheden is cruciaal voor de kwaliteit en effectiviteit van ons advieswerk. Daarnaast worden de organisatieaspecten altijd bezien in samenhang met de achterliggende beleids- en communicatieopgaven van de organisatie. Pas wanneer beleidsontwikkeling en –uitvoering enerzijds en de organisatie en communicatie anderzijds optimaal op elkaar zijn afgestemd is er sprake van intern rendement.

Een zo goed mogelijke organisatie tegen zo laag mogelijke (financiële en sociale) kosten, is uiteindelijk het devies. Halal Plus geeft ook advies hoe de instellingen een specifieke doelgroep kunnen bereiken. De kracht van het centrum ligt in het kunnen begrijpen en bereiken van uw specifieke doelgroep. Halal Plus spreekt hun taal, kent hun achtergrond en heeft een uitgebreid intercultureel netwerk. Halal Plus adviseurs beschikken over relevante opleiding, ervaring en sterke affiniteit met de doelgroep. Bovendien is het centrum bekend met het beleid en de wensen en verwachtingen van het bedrijfsleven, de overheid en non-profitorganisaties.