Uitvaart Verzorging

De Nederlandse en Belgische moslimgemeenschap is relatief jong. Bijna 40% is nog geen achttien. Slechts 19.000 personen zijn ouder dan 65 jaar en de gemiddelde leeftijd bedraagt 25 jaar (CBS 2009).Naar schatting worden in Nederland en Belgie per jaar slechts duizend moslims begraven. Vaak betreft dit vroeggeboortes. De twee grootste groepen moslims in Nederland en Belgie, de Turken en Marokkanen kiezen op dit moment bij overlijden nog voor een begrafenis in het land van herkomst. De banden met het land van herkomst zijn immers nog sterk. Van de eerste generatie Turken in Nederland/Belgie voelt zich 15% Nederlander en Belge, van de eerste generatie Marokkanen is dit 20%. Voor de tweede generatie Turken en Marokkanen ligt dit voor beide groepen rond de 50%. Te verwachten valt dat de tweede en derde generatie, die ter plekke geboren en getogen is, zich geleidelijk aan in Nederland en Belgie zal laten begraven. Daarnaast bevinden zich groepen moslims in Nederland en Belgie die zich wel in den lande moeten laten begraven: vluchtelingen en bekeerlingen en met name de Surinaamse moslims lieten zich als eerste in Nederland begraven; zij kwamen immers direct met het voltallige gezin naar Nederland met het voornemen om zich hier permanent te vestigen en waren vertrouwd met de Nederlandse taal, waarden en cultuur.